Künye

Genel Yayın Yönetmeni
Ersan Uygur
ersanuygur@otoayar.com

Yazı İşleri Müdürü
Ahmet Çam
editor@otoayar.com

Görsel Koordinatör
Yeliz Pınar
yeliz@otoayar.com