Hurda Belgeli Araç Nedir? Nasıl Alınır?

Hurda kelimesi, kullanılamayacak kadar vasat bir durumda olan ve onarılması mümkün olamayacak nesneler için kullanılır. Araçlar için; aracın fonksiyonlarını kaybetmesi olarak da tanımlanabilir.
Hurda belgeli aracın o belgeyi alabilmesi için geçerli temel şart aracın 16. yaşını doldurmasıdır

Hurdaya çıkarılabilecek araçlar çeşitleri vardır bunlar;

• Minibüs, midibüs ve otobüs
• Yarı römork ve çekiciler
• Binek otomobil, panelvan, pick- up, arazi taşıtı
• Eşya taşımak için kullanılan panelvan, kamyonet ve kamyon

Aracını hurdaya çıkarmak isteyenlerin yukarıda bahsi geçen taşıt kategorisine dahil olmuşsa hurdaya çıkarma işlemleri sonucunda alınacak belge ve çeşitli vergi indirimlerinden yararlanmak mümkündür. Kamyonunu hurdaya ayıran birinin kamyon alacağı vakit ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indiriminden yararlanabilmesidir,
Bunun yanında yanma, çalınma gibi durumlarda gerekli şartlar gerçekleştirildiğinde hurda belgesi alınması mümkündür.

Hurda Belgesi Nasıl Alınır?

Hurda belgesi almak isteyen kişiler aracı hurdaya çıkarmak için istenilen belgeleri temin edip tescil müdürlüğüne giderek başvuru yapabilir. İhraç etmek için yapılması gereken ise gümrük idarelerinden alınması gerekiyor.

Gerekli belgeler şunlardır:

 • Ruhsat
 • Araca ait tescil belgeleri, trafik belgeleri ve plakalar
 • Araç kayıttan düşme formu (bertaraf formu)
  İlişik kesme belgesi (Vergi dairesinden alınır. Bu belgenin alınmaması aracın vergi borcu (MTV) olduğunu göstermektedir. Bu durumda borcu olan aracın hurdaya çıkarma işlemi mümkün olmamaktadır.
 • Aracın tipine ve araç sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş iki tane trafik tescil formu ile müracaat işlem formu (Bu formları şoförler odasından temin edilebilir.)
 • Hurdaya ayırmada sakınca olmadığına dair belge (İlgili vergi dairesinden alınır. Belge araç üzerinde haciz bulunmadığını gösteren resmi belgedir. Hacizli aracı hurdaya çıkarma teşebbüslerinin önüne geçmek için bu belgenin alınması da şarttır.)
 • Hurdaya ayrılmak istenen aracın, resmi bir araç ise bağlı olduğu kurumdan alınan görevlendirme yazısı ve aracın hizmet dışı bırakıldığına dair alınan belgedir.
 • Araç sahibinin aracı hurdaya ayırma talebinin yazılı beyanı, hurda başvuru dilekçesi
 • Başvuruyu sahibi araç sahibinin vekili ise, vekâletname
  Hurda Belgeli Araçlar Satılabilir mi?
  Hurda Belgeli Araçlar Satılabilir mi?

Hurda Belgeli Araç Nasıl Trafiğe Çıkar?

Bir araca hurda belgesi verilmişse bu aracın trafiğe çıkması imkansızdır. Kimi zaman insanlar hurda belgeli araç almayı ve bu aracı onardıktan sonra trafiğe çıkmayı kurgularlar. Ancak Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde hurda belge düzenlenmiş bir aracın trafiğe çıkması yasaklanmıştır. Dolayısıyla hurda belgeli bir araç satın alacaksanız bu aracın bir daha trafiğe çıkamayacağını bilmelisiniz. Bu arada hurda belgeli araçları genellikle yedek parça temin etmeyi isteyen tamirciler almaktadır. Sonuç olarak bir araç şayet hurda belgeliyse bu aracın trafiğe çıkması yasaktır.

Hurda Belgeli Araç Nasıl Trafiğe Çıkar?
Hurda Belgeli Araç Nasıl Trafiğe Çıkar?

Çekme Belgesi ile Hurda Belgesinin Arasındaki Fark Nedir?

Çekme belgeli araçlarla hurda belgeli araçlar sıklıkla karıştırılmaktadır. Oysa her iki aracın birbirinden önemli bir farkı vardır. Hurda belgeli araçların trafiğe çıkması tamamıyla yasaklanmıştır. Oysa çekme belgeli bir aracın trafiğe çıkması yasal prosedürleri yerine getirmeniz durumda yasak değildir. Bundan dolayıdır ki insanların çekme belgeli bir aracı satın alarak, bu araçta birtakım onarımlar yapmayı sonrasında trafiğe çıkmaları mümkündür. Bunun için satın alma işleminin noter kanalıyla yapılması gerekmektedir. Sonrasında trafik tescilden gerekli belgeler alınmalıdır. Sonrasında çekme belgeli araç muayene istasyonuna götürülmelidir. Muayene istasyonundan geçen araçlar artık trafiğe çıkabilirler. Oysa bu hurda belgeli araçlar için geçerli bir durum değildir.

Çekme Belgesi ile Hurda Belgesinin Arasındaki Fark Nedir?
Çekme Belgesi ile Hurda Belgesinin Arasındaki Fark Nedir?

Hurda Belgeli Araçlar Satılabilir mi?

Elbette ki hurda belgeli araçlar satın alınabilir. Ancak bu araçların trafiğe çıkmasının yasak olduğunu unutmamak gerekir. Her ne kadar bir daha trafiğe çıkması mümkün olmasa da hurda belgeli araçların alım ve satış işlemleri yapılmaktadır. Bu tür araçlar genellik proje amaçlı satın alınmaktadır. Bununla birlikte tamirciler çıkma olarak tanımlanan parçaları temin etmek için de hurda belgeli araçları satın almaktadır. Bu tür araçların alım ve satım işlemleri diğer araçlarda olduğu gibi noter üzerinden gerçekleşmektedir. Elbette ki bu durum ağır hasarlı ve pert araçlar için de geçerlidir. Yine çekme belgeli ve kazalı araçların da alım ve satımı yapılabilmektedir. Bu türden bir araç satın alacaksanız mutlaka araca dair kapsamlı bir araştırma da yapmalısınız!

Yorum yapın